Hlavním záměrem našeho podnikání je pochopit a předvídat potřeby trhů na snižování výrobních nákladů.

Ve spolupráci s našimi zákazníky analyzujeme procesy řezání a identifikujeme klíčové proměnné v materiálových i strojních podmínkách. Jsme pak schopni snížit výrobní náklady optimalizací povrchové upravy a výkonu řezu, a tím eliminovat plýtvání a nákladné dodatečné operace.

Udržujeme intenzivní síť technických znalostí čerpaných z výrobního i akademického sektoru nástrojů. Udržováním aktuálního stavu nejnovějších pokroků v technologii strojů a metalurgii můžeme zákazníkům poskytnout pokročilé, nejmodernější pilové kotouče a technickou podporu nezbytnou k optimalizaci jejich efektivního využití.

Kinkelder je plně oddán školení jako cestě k vyšší efektivitě výroby jak v rámci vlastní organizace, tak v organizaci jejích zákazníků. Poskytováním strukturovaných workshopů a individuálního koučování a podpory neustále zvyšujeme standardy kvality a produktivity.