Výrobce průmyslových pilových kotoučů Kinkelder soustavně přizpůsobuje své pilové kotouče požadavků z praxe.

Prostřednictvím našich špičkových pilových kotoučů,nejnovějšího vývoje v oblasti technologie povlakování, metalurgie, přesného broušení a technické podpory umožňuje našim zákazníkům dosáhnout jejich cílů řezání.

Komplexní podpora zákazníků ze stany společnosti Kinkelder zahrnuje školení, a to jak v rámci vlastní organizace, tak svých zákazníků, jako cestu k vyšší efektivitě výroby. Organizováním tématických workshopů, seminářů a individuální podporou neustále zvyšujeme naš standardy kvality a produktivity.